En modern och hållbar försäkringsförmedlare

Affirmos verksamhet styrs av tre ledord, myntade av våra grundare.

Förståelse, funktion och förväntan.

Vision och verklighet

 

Förståelse: Vi skall vara lyhörda för våra kunders förväntningar. Våra kundrelationer skall vara långsiktiga och den kunskap vi får kring våra kunders verksamheter skall ge oss en flerdimensionell förståelse gällande det försäkringsbehov som finns.

Funktion: Affirmo är ett modernt och hållbart försäkringsförmedlarbolag. Vi skall hitta funktionella försäkringslösningar som säkerställer våra kunder mot de risker som finns i deras verksamheter.

Förväntan: Vi skall uppfylla kundens förväntan. Affirmos försäkringslösningar skall utvecklas tillsammans med våra kunders verksamheter och vi skall vara ett tydligt stöd i alla försäkringsfrågor.

Om oss

Affirmo grundades 1999 av Peder, Alf & Thomas och affärsmodellen formades redan då kring begreppen förståelse, funktion och förväntan. Att förstå och skapa funktionella försäkringslösningar var drivkraften och målet för verksamheten. Långsiktiga kundrelationer är basen för vår framgång.

Vi har under årens lopp vuxit och vi har knutit till oss flera erfarna och kunniga medarbetare. Idag arbetar 10 personer hos oss. Vår verksamhets delas i två områden: Livförsäkring samt Företag & Motor. Vår uppgift är att hitta de bästa och mest funktionella lösningarna för varje enskild kund. Detta gör vi genom en genomtänkt behovsanalys som vi använder som underlag i den upphandling vi gör gentemot de försäkringsbolag som verkar på svensk marknad.

Vi är opartiska förmedlare och lägger stor vikt vid att presentera våra upphandlingar på ett pedagogiskt sätt. Detta för att kunden skall få en lättbegriplig överblick av vilket skydd som försäkringarna täcker. När valet av försäkringsgivare är bestämt tecknar vi och administrerar försäkringarna löpande under åren som följer.

Affirmo håller sig kontinuerligt uppdaterade med det som händer på försäkringsmarknaden, både när det gäller de traditionella försäkringsbolagen samt de nya uppstickarna.

Vi är ert företags fristående försäkringsavdelning.

”Affirmo har sedan 1999 verkat på försäkringsmarknaden och under årens lopp byggt en djupgående kunskap om vitt skilda verksamheters försäkringsbehov.”

Thomas Eriksson

”Förståelse, funktion och förväntan är de tre ledord som styr oss i vårt arbete”

Alf Häggström

”Vi håller örat mot rälsen, vi vet vad som händer på marknaden”

Peder Lundmark

Vill du kontakta oss?
Ring 0920-201210 eller använd vårt kontaktformulär.

Läs mer

Kontakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce finibus massa quis bibendum sollicitudin.

Fill 58Created with Sketch. 0911-12 34 56 Fill 91Created with Sketch. 0701-12 34 56 Fill 59Created with Sketch. info@affirmo.hsgdev.se